Deze pagina bevat content welke (nog) niet voor de hele wereld is bestemd.
We hopen dat de luisteraar die wel een inlog heeft ontvangen dit respecteert.
De inhoud van de verhalen in de podcasts zijn nog niet altijd geverifieerd.

In de oorlog zijn ontzettend veel Joodse eigendommen door foute Nederlanders en de Nazi’s gestolen. Zo ook onroerend goed dat eigendom was van Joodse Nederlanders. Veel Joodse mensen zijn niet meer teruggekomen. Echter na de oorlog waren er die de kampen hadden overleefd hadden en anderen durfden hun onderduikadres te verlaten. Terug naar ‘huis’. Helaas woonden er vaak al andere mensen in hun huis. Het laat zich raden dat deze ‘nieuwe’ bewoners er alles aan deden om in hún huis te blijven wonen. Mijn moeder was één van hen die als nazaat aanspraak wilde maken op onroerend goed van haar grootouders. Helaas….

Deze podcast is geproduceerd als trial voor de GGZ-sector. Hoe kun je een aandoening of ander sluipend probleem onder de aandacht krijgen.
Vaak willen mensen in eerste instantie daar niet over praten.
Deze podcastserie kan mensen die dit bij zichzelf herkennen helpen om stappen te ondernemen.